با ورود اکسپریا X از هفته گذشته به بازار ایران و همچنین عرضه قریب الوقوع اکسپریا XA علاقه مندان به سونی منتظر هستند تا وضعیت جدید سونی در بازار کشور ما را با خانواده جدید X مشاهده کنند. اکسپریا X را نمیتوان یک اسمارت فون پرچمدار به صورت صرف قلمداد کنیم اما مشخصات این دستگاه […]