پس از اکسپریا X و اکسپریا XA، حالا سومین عضو خانواده نوپای X نیز به بازار ایران راه پیدا کرد. سونی از اواخر ماه خرداد عرضه اولیه اکسپریا X در بازار ایران را آغاز کرد و بعد از چند هفته در نیمه های تیر اکسپریا XA را به ویترین فروشگاه های کشور فرستاد. حالا در […]