مژده برای آنهایی که از مدت ها قبل بی صبرانه منتظر ورود اکسپریا Z2 به بازار ایران بودند. این محصول هر چند که از اوایل اردیبهشت به صورت بسیار محدود وارد بازار شده بود، اما به خاطر کمبود در تولید و عرضه با قیمت های بسیار بالا و خارج از تصور به فروش میرسید. اما […]