اکنون که بخش عمده ای از بروزرسانی اندروید 4.3 برای مدل هایی از اکسپریا که انتظارش را داشتیم منتشر شده است،و در حالی که هنوز خبری از انتشار این نسخه برای اکسپریا C،L وM نشده،خبرهای تازه ای از اندروید 4.4 کیت کیت برای گوشیهای اکسپریا به گوشی می رسد.