بدون شک اکسپریا Z2 را در حال حاضر میتوان یکی از بهترین اسمارت فون های دنیا نامید. این یک امر طبیعی است که نمیتوان بهترین مطلق را در این عرصه انتخاب کرد. یک اسمارت فون هر قدر هم که قدرتمند و با کیفیت باشد، قطعا نواقصی نیز خواهد داشت. اکسپریا Z2 قطعا یکی از کم […]