سونی برای اولین بار در اکسپریا T قابلیتی جدید را با نام Small app یا برنامه های کوچک قرار داد که ابتکاری جالب و قابلیتی کاربردی بود. برنامه های کوچک که پس از آن بر روی تمامی گوشی های سونی قرار گرفت به شما اجازه میدهد تا بر روی یک برنامه، برنامه ای جدید را […]