سونی نسخه جدیدی از برنامه My Xperia را منتشر کرده و در اختیار کاربران اکسپریایی قرار داد. این نسخه هم اکنون با شماره ساخت 0.0.A.0.71 منتشر شده و در آپدیت سنتر برخی مدل های اکسپریا قابل مشاهده است. آخرین نسخه برنامه My Xperia تا پیش از این با شماره 0.0.A.0.62 در اختیار کاربران قرار گرفته […]