در روزهای اخیر چندین نمونه از تم های اکسپریا را برای شما قرار داده بودیم. تم های گذشته در دو دسته رایگان و غیر رایگان قرار میگرفتند. حالا نیز یک تم دیگر از سری تم های غیر رایگان را برای شما قرار داده ایم که میتوانید هم اکنون آن را دانلود و بر روی گوشی […]