اوایل هفته جاری سونی به روزرسانی جدیدی را برای انواع مدل های اکسپریا M2 عرضه کرد. این به روزرسانی برای مدل های مختلف این دستگاه با شماره ساخت های متفاوتی منتشر شد. اکسپریا M2 Aqua به عنوان جدیدترین عضو و تنها شناگر این خانواده به روزرسانی خود را با شماره ساخت 18.3.1.C.1.15 دریافت کرد. تمامی […]