شاید در اولین نگاه به اکسپریا +Z3 عدم وجود پورت مغناطیسی کاملا به چشم بیاید. پورت مغناطیسی که برای استفاده از داک شارژر در نسل های قبلی خانواده Z تعبیه شده بود در این دستگاه جای ندارد. داک شارژر یک ابزار جانبی کاملا کارآمد و مفید است که به نظر میرسید سونی در اکسپریا +Z3 […]