سونی سال ها است که با فیفا روابط بسیار نزدیکی دارد و در بسیاری از عرصه ها سونی به عنوان حامی مالی فیفا ظاهر شده است. اما به نظر میرسد مشکلات مالی سونی مسئولان این شرکت را مجبور کرده تا به این همکاری چند ساله نیز پایان بدهند. بدون شک در جام جهانی سال جاری […]