سونی را بدون شک باید پیشتاز در تولید گوشی های هوشمند ضد آب قلمداد کنیم! هرچند که پیش از سونی نیز کم و بیش گوشی هایی با توان مقاومت در برابر آب ساخته شده میشد اما این سونی بود که ویژگی ضد آب بودن را برای یک گوشی هوشمند باب کرد و پس از آن […]