فصل بهار است، فصل سفر، فصل گشت و گذار… بسیاری از شما این روزها در سفرهای نوروزی هستید اما برخی دیگر نیز در خانه های خود ماندند. برای آنهایی که عید امسال در خانه ماندند یا هنوز سفر خود را آغاز نکردند یک سفر مجازی قطعا دلنشین خواهد بود. دفتر سونی در ژاپن، مرکز تصمیمات […]