بازار ایالات متحده یکی از مهمترین بازارهای موبایل در جهان به شمار میرود که سونی در آن چند سالی است با چالش های فراوانی رو به رو است. سونی موبایل در حال حاضر جایگاه چندان مناسبی در بازار آمریکا ندارد اما هر از چند گاهی تلاش های جسته و گریخته ای برای حضور قدرتمند در […]