در بین گوشی های هوشمند امروزی، رنگ های مشکی و سفید، معمولا دو عضو ثابت در رنگبندی تمامی دستگاه ها به حساب می آیند. کمتر گوشی هوشمندی را سراغ داریم که در رنگ های اصلی خود این دو رنگ را به همراه نداشته باشد. اما علاوه بر این دو رنگ، برخی گوشی های هوشمند هستند […]