حتما برای شما نیز پیش آماده که در حال مطالعه یک متن و یا هر چیز دیگری در گوشی خود هستید اما صفحه نمایش دستگاه پس از چند ثانیه لمس نکردن خاموش میشود. زمان خاموش شدن صفحه نمایش به راحتی از بخش تنظیمات و در منوی صفحه نمایش قابل تنظیم است. اما این عمل اگر […]