اگر به خاطر داشته باشیم بعد از معرفی اکسپریا زد اولترا مشخص شده بود که آن دستگاه شامل یک دکمه فیزیکی برای خاموش کردن اجباری گوشی داشت. پیش از این سونی نیز در اکسپریا Zl و SP نیز از این ایده استفاده کرده بود و دکمه فیزیکی کوچکی را برای خاموش کردن اضطراری دستگاه تعبیه […]