در هفته های اخیر خبرهای زیادی از لنزهای جداگانه سونی که قابل نصب بر روی گوشیهای هوشمند این شرکت هستند منتشر شده و مورد استقبال بسیاری از مردم از جمله آن هایی که به دنبال کیفیت عکس های گرفته شده هستند قرارگرفت!مسئله اصلی این است که اکثر مردم از مکانیزم این لنز و چگونگی عملکرد […]