اگر به خاطر داشته باشید، پیش از این یک بار، اکسپریا Z5 و اکسپریا Z5 Compact را رو در روی یکدیگر قرار دادیم تا سرعت اجرای برنامه ها و مولتی تسکینگ را در بین دو عضو این خانواده مقایسه کنیم. حال اینبار قصد داریم تا اکسپریا Z5 Compact را با بزرگترین برادر خود یعنی اکسپریا […]