گوشی های هوشمند برای دستیابی به اهدافی که دارند، مجموعه ای از سنسورها را در خود جای دادند. به این سنسورها روز به روز افزوده میشود اما یکی از سنسورهایی که چند سالی است در گوشی های هوشمند فراگیر شده سنسور فشار است که سابقه استفاده از آن در گوشی های سونی نیز چندان کم […]