تقریبا یک ماه پیش بود که سونی خبر از ساخت گوشی میان رده جدیدی به نام سی ۳ داد. این گوشی، مانند نسخه پیشین خود، یعنی C، بازار آسیا را هدف قرار خواهد داد و به کشور ما نیز راه خواهد یافت.