رقابت سطل آب یخ که مدتی است بین افراد مشهور برای کمک کردن به خیریه در حال انجام شدن است، پای خود را به تکنولوژی هم باز کرده است. سامسونگ در یک تیزر تبلیغاتی، کلگسی اس 5 را به رخ رقیبان خود می کشد. آن ها در این تیزر یک سطل پر از یخ […]