موفقیت های سونی در بخش کنسول بازی همچنان ادامه دارد و باز هم یک رکوردی جدید برای خود در این عرصه به ثبت رسانده است. سونی میزان فروش پلی استیشن 4 را تا تاریخ 17 فروردین تعداد 7 میلیون دستگاه اعلام کرد که این میزان از پیش بینی های اولیه سونی نیز بیشتر بود.