سونی سال گذشته در کنگره جهانی موبایل 2016، خانواده X را با یک محصول میان رده و دو مدل شبه پرچمدار معرفی کرد. هر چند که معرفی یک خانواده ای جدید بسیار مهم و سرنوشت ساز بود اما به یک دلیل سونی در نمایشگاه سال گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. سونی سال گذشته […]