یکی از راه های موثر در معرفی اهداف شرکت ها، داشتن یک شعار کوتاه و تاثیر پذیر است. شعارهای تبلیغاتی راهی مطمئن و سریع برای ایجاد ارتباط با مشتریان است که در دهه های گذشته بین شرکت های مختلف به صورت گسترده دیده شد. از حدود دهه 60 – 70 میلادی به بعد، شرکت های […]