شش ماه قبل، شاید هنگامی که برای اولین بار تصاویری از اکسپریا Z2 منتشر شده بود، همه ما به طراحی آن و شباهت بسیار زیاد با اکسپریا Z1 پی برده بودیم. در نگاه اول این دو دستگاه کاملا با هم شباهت داشتند که باعث شد اینگونه نتیجه گیری کنیم، سونی در اکسپریا Z2 و اکسپریا […]