سونی با گوشی های خانواده Z5 طراحی خانواده Z را به نهایت تکامل خود رساند. بلوغ در طراحی ساخت یک گوشه ای از خصوصیات اکسپریا Z5 و برادرانش است که مجموعه ای از ویژگی های برتر را در خود جای دادند. اکسپریا Z5 در کنار اکسپریا Z5 Compact و اکسپریا Z5 Premium یک خانواده کامل […]