طرح رجیستری گوشی های موبایل، به ماجرایی پایان ناپذیر تبدیل شده است. از شهریور امسال قرار بر اجرایی شدن این طرح بود اما در چند مقطع به تاخیر افتاد. تاخیرهای اجرایی شدن این طرح تا امروز ادامه داشته اما قرار است تا پایان سال در نهایت رجیستری گوشی های موبایل وارداتی اعمال شود. رییس اتحادیه […]