اگر شما نیاز به یک گوشی هوشمندی دارید که عملکرد خوبی در بخش باتری داشته باشد، ناگزیر باید به یکی از محصولات خانواده سونی روی بیاورید! این را نتیجه نمودارهای مختلفی به ما میگوید که از سال 2011 تا به امروز، از بررسی استقامت عمر باتری در طیف وسیعی از گوشی ها به دست آمده […]