سونی موبایل فروشی نیست … این همان تیتری است که در دو ماه گذشته با بالاگرفتن شایعات در خصوص واگذاری بخش موبایل سونی انتظارش را داشتیم. سال 2015 برای سونی و طرفداران این شرکت بسیار ناراحت کننده آغاز شد. در ابتدای سال خبر احتمال واگذاری بخش موبایل سونی شوک بزرگی را به طرفداران این شرکت […]