روشهای مختلفی برای نصب کرنل وجود دارد. بسته به نوع کرنل روش نصب هم متفاوت هست. کرنلهایی که با فرمت ftf میباشند مانند رام رسمی از طریق فلش تولز نصب میشوند اما برای کرنلهایی که فرمت elf دارند از روش زیر میتوانید آنها رو بر روی گوشی خود نصب کنید. در گام اول توجه داشته […]