شاید برای بسیاری از شما دستبند هوشمند سونی و قابلیت های آن هنوز ناشناخته باشد. این دستبند که سونی در نمایشگاه Ces 2014 برای اولین بار از آن رونمایی کرد مدتی است که در بازار داخلی کشورمان نیز یه چشم میخورد. اما این سوال برای بسیاری پیش آمده که این دستبند دقیقا به چه کاری […]