هنوز مدت زمانی تا معرفی رسمی این غول سونی تا 4 سپتامر در برلین فرصت باقی است،اما با این حال سایت PTCRB گواهی این سیستم عامل با بیلد نامبر 14.1G.1493 را برای مدل ( C6903 ) برای آسیا و اروپا و مدل ( C6906 ) را برای آمریکای شمالی تایید کرده است.تا امروز دیده نشده […]