در هفته های گذشته، حتما خبرهای مربوط به قیمت گوشی های سونی را دنبال کردید. در هفته های گذشته، متاسفانه ما شاهد افزایش قیمت انواع گوشی های سونی در بازار کشور بودیم که تا حد زیادی، رونق خرید و فروش را از بازار موبایل گرفت. روز گذشته نگاهی به پنج گوشی هوشمند سونی که در […]