اگر به خاطر داشته باشید، حدود یک ماه قبل بود که مژده ورود هاردهای SSD جدید سونی به ایران را در آینده ای نزدیک دادیم. حال بعد از گذشت یک ماه، قیمت و تاریخ دقیق عرضه این هاردها که قرار است توسط شرکت ایران رهجو به عنوان نماینده رسمی سونی وارد کشور شوند مشخص شده […]