سونی در اکسپریا XZ، بیش از همه چیز بر دوربین تاکید دارد. هر چند که این دستگاه تفاوت های با نسل های قبلی در چند بخش مختلف دارد اما بر دوربین آن بیشتر از همه چیز تمرکز شده است. صبح امروز، نگاهی کوتاه و سریع به عملکرد لرزشگیر دوربین سلفی اکسپریا XZ انداختیم. حتما میدانید […]