بحث لوازم موجود در جعبه گوشی ها همواره یکی از سوالات مبهم برای کاربران است. اینکه در بسته بندی انواع گوشی ها در کشور های مختلف به چه صورت است و در هر کشوری چه لوازمی درون جعبه یک گوشی قرار میگیرد برای بسیاری سوال است. مخصوصا اگر این گوشی یک مدل پر طرفدار و […]