به نظر میرسید امروز روز خوبی برای دارندگان اکسپریا اس و آیون باشد. در حالی که صبح امروز به روزرسانی جلی بین برای این دو گوشی آغاز شده بود اما به دلایل نامعلوم سونی به روزرسانی را برای این دو گوشی متوقف کرد. در صفحه رسمی اکسپریا اس در سایت رسمی سونی تا به امروز […]