با گذشت حدود دو ماه از معرفی رسمی اندروید 6.0 مارشمالو، این نسخه هنوز بر روی دستگاه های انگشت شماری فعال شده است. با این حال در همین مدت کم، کاربرانی که این نسخه را تجربه کردند از عملکرد خوب گوگل در ارائه یک نسخه کم نقص و سریع خبر دادند. درست است که اندروید […]