اگر در گذشته دوربین، سرعت، زیبایی و … از فاکتورهای مهم در خریداری یک گوشی هوشمند بوده، امروزه فاکتورهای جدیدی نیز اضافه شده که در هنگام خرید بسیاری به آنها توجه میکنند. بحث حرارت یک گوشی هوشمند و داغ شدن یا نشدن آن این روزها در همه جا مطرح میشود. در یک کلام بالا رفتن […]