شاید شما هم از بحث های تکراری در مورد داغ شدن گوشی های سونی خسته شدید! یک روز شایعه داغ شدن گوشی های سونی در همه جا میپیچد و فردای آن روز آن شایعات تکذیب میشود! ما هم همانند شما هستیم و این بحث های تکراری ما را خسته کرده است. به همین خاطر تصمیم […]