مشتاقان این برند دوست داشتنی فردا شاهد مراسم معرفی محصولات جدید آن خواهند بود.در همین حال که سونی مشغول برنامه ریزی برای کنفرانس فرداست،امروز تصاویری از مشخصات کامل به همراه توضیحات اکسپریا Z1 در مطبوعات منتشر شد،هر چند اکثر اطلاعاتی که از قبل برایمان روشن بود با این عکسها برابری میکند اما بعضی از اطلاعات […]