دعوت نامه رسمی سونی برای نمایشگاه IFA 2014 به بیرون درز کرد. این دعوت نامه به صورت ناگهانی انتشار یافته که بسیار جالب توجه میباشد. در این تصویر تاریخ و ساعت دقیق آغاز کنفرانس مطبوعاتی سونی مشخص شده که با تاریخ اعلام شده قبلی کاملا تطابق دارد.   در این تصویر اول از همه وجود […]