وقتی صحبت از مقایسه بین دو گوشی هوشمند میشود، کمتر کسی است که از آن به عنوان یک مطلب جنجانی استقبال نکند. حال اگر مقایسه بین چند گوشی هوشمند آن هم از طبقه پرچمداران بازار باشد که دیگر جای خود دارد. سونی با اکسپریا X نشان داد برای پرچمدار بودن نیاز نیست که از آخرین […]