اکسپریا XZ مسافر جدید این روزهای بازار ما است. سونی جدیدترین پرچمدار خود را به سرعت در کشورهای مختلف عرضه میکند تا آخرین محصول سال 2016 بتواند سونی را به اهداف مهمی که در سر دارد برساند. یکی از کشورهایی که اکسپریا XZ در آنها عرضه شده ایران است که کاربران هم اکنون میتوانند از […]