طراحی سری زد اکسپریا یکی از نقاط قوت این خانواده به حساب می آمد. سونی با علم به همین موضوع در طراحی اکسپریا Z3 نیز چارچوب اصلی طراحی را به پیروی از مدل های گذشته در نظر گرفت و فقط در جزئیات تغییراتی را نسبت به اکسپریا Z2 اعمال کرد. اکسپریا Z2 و اکسپریا Z3 […]