این روزها اکسپریا Z3 Plus بیش از هر دستگاه دیگری تحت تاثیر ورود اکسپریا Z5 به بازار قرار گرفته است. در طول دو ماه گذشته، اکسپریا Z3 Plus با کاهش قیمت زیادی همراه شده و حالا این دستگاه بیش از هر زمان دیگری به محدوده قیمت اکسپریا Z3 نزدیک شده است. کاهش قیمت اکسپریا Z3 […]