شاید از لحظه معرفی اکسپریا Z5 در شهریور ماه امسال، شما نیز منتظر آن بودید که این دستگاه، در یکی از جذابترین زمینه ها یعنی دوربین رو در روی پرچمداران قبلی سونی قرار بگیرد. امروز این لحظه فرا رسیده و اکسپریا Z5 باید شایستگی های خود را به پدرانش ثابت کند. اکسپریا Z5 باید به […]