حتما میدانید که این گوشی در ابتدا برای بازار چین در نظر گرفته شده بود اما کم کم پس از آن پای این گوشی به کشورهای هند و تایوان نیز باز شد و قرار است در روسیه نیز عرضه شود.اکنون نیز در سایت فروشگاه سونی این گوشی برای فروش در بازار مالزی آماده شده است،که […]