مدتی است صحبت های زیادی پیرامون هدست واقعیت مجازی سونی مطرح میشود. هدست واقعیت مجازی سونی فعلا با نام پروژه مورفیوس در حال توسعه و تکمیل است و با گذشت مدت زمان زیادی که آغاز این پروژه میگذرد هنوز به مرحله نهایی و اجرا نرسیده است. سونی برنامه های بلند مدتی برای این هدست دارد […]